घामै प्यारो आमै प्यारो( Class 6-8)
  • Rs. 200
के कसरी लेख्‍ने ?(Class 6-10)
  • Rs. 250
निबन्द कसरी लेखने( Class 5-10)
  • Rs. 160