हाम्रो कक्ष्य, हाम्रा साथी
 • Rs. 150
काँढे दुम्सी
 • Rs. 150
मलाई माया गर्छिन्
 • Rs. 250
म्याउँम्याउँ बिरालो
 • Rs. 250
हवाइजहाजमा मुसा
 • Rs. 200
बुधना
 • Rs. 200
टुसाखाने मुसा
 • Rs. 80
कम नगरी खाने उपाय
 • Rs. 100
जेनिसको जन्मदिन
 • Rs. 198
कसैले नसून्ने रुवाइ
 • Rs. 200
चङूखको बुद्धि
 • Rs. 149
छट्टु चङ्खे
 • Rs. 200
आयादिदी
 • Rs. 150
हजुरआमालाई उपहार
 • Rs. 200
म त स्कुल जान्न
 • Rs. 108